Styret

Styret for Flora hamn KF 

Styret for Flora hamn KF vert oppnevnt av bystyret. Styret har møter annakvar månad i snitt. Saksdokument til styremøta er tilgjengelige på Flora kommune si postliste. Kontaktinformasjon til alle styremedlemmer finn du på Flora kommune si oversikt over politikarane.  

Styremedlemmer 
Vidar Grønnevik (Høgre) – styreleiar
Petter Karl Refsnes (Arbeiderpartiet) – nestleiar
Jacob Nødseth (Venstre) – styremedlem
Bente Nilsen (Sosialistisk Venstreparti) – styremedlem
Kjell Hafstad – tilsettrepresentant

Varamedlemmer:
Solveig Willis (Arbeiderpartiet)
Vivian Norstrand (Samlingslista)
Rune Otto Nilsen (Venstre)
Arlene Vågene (Høgre)
Tore Hovden (tilsettrepresentant)

Møter 2019
25 januar

22mars

26 april 

14 juni

30 august

11 oktober

15 november

 

Brukarmøter vert 14 juni og 11 desember.

 

Med atterhald om endringar. Det kan og kallast inn til ekstraordinære styremøter ved behov. 

Bildet: frå venstre Vidar Grønnevik, Bente Nilsen, Kjell Hafstad, Petter Karl Refsnes og Jacob Nødseth (Foto: Linda M. Midtbø).