Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan Oppdatering av framdriftsplan Førebels framdriftsplan for utlysing av byggeprosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia var i løpet av februar 2020. Det har vert behov for naudsynte avklaringar med diverse aktørar,...
Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse På brukarmøte desember 2019 var det annonsert at iht førebels framdriftsplan for prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia at anbodet skulle lysast ut innan slutten av januar 2020. Grunna diverse forseinkingar har det...
Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret Hamnestyre har vedtekne endringar i prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. For å sikre realisering av prosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia har Hamnestyret i Flora Hamn KF vedteke å redusere størrelsen...
Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Ny utlysning av konkurranse    Slik som annonsert på brukarmøtet 09.12.2019 arbeider Flora Hamn KF mot utlysing av Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. Førebels framdriftsplan er utlysning innan slutten av januar 2020. Atterhald om endring. Det vil...
Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia

Oppmerking Fugleskjærkaia   I dag har arbeidet med ny oppmerking på Fugleskjærkaia begynt. Prosjektleiar, Hamneinspektør  og Flora Parkering har utført oppmerkings arbeidet og neste veke kjem skilta opp. Flora Hamn KF vil takke alle aktørane som brukar området...
Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Totalentreprisekonkurranse Fugleskjærkaia – kollektivterminal og kontorbyggVi beklagar å måtte melde frå at det er avgjera å avvise samtlege tilbod innkome i konkurransen.Avgjersla er fatta på grunnlag av en grundig vurdering, herunder er det innhenta juridisk bistand...