Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Oppmerkings arbeidet er ferdig og nye skilt er kommen på plass.   Flora Hamn KF i samarbeid med Florø parkering har arbeida mot eit tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia. Dette for å unngå feilparkeringar og situasjonar som ikkje er heldige med tanke på...
Septemberbrevet 2019

Septemberbrevet 2019

Dette er fjerde utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort status om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å gje oss...
Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

Totalentreprisekonkurranse Fugleskjærkaia – kollektivterminal og kontorbyggVi beklagar å måtte melde frå at det er avgjera å avvise samtlege tilbod innkome i konkurransen.Avgjersla er fatta på grunnlag av en grundig vurdering, herunder er det innhenta juridisk bistand...
Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamne- og farvasslov var sentrale tema når brukarane, hamnestyret og dei tilsette var samla til brukarmøte på Victoria hotell. Når det gjeldt førstnemnde er dette satt på vent til 2021, mens den nye hamne- og farvasslova vert venta å tre i...
Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

No inviterer Flora hamn KF til nytt brukarmøte. Tid og stad er 14. juni kl 10.00 på Comfort Hotel Victoria (Victoria hotell) i Florø.Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året....
Junibrevet 2019

Junibrevet 2019

Junibrevet 2019 av Linda Mortensen Midtbø Dette er tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort staus om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller...