Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi (SFE) har signert ein intensjonsavtale om elektrifisering av Florø hamn. Sjøfarten står for 67% av klimagassutsleppa i Florø, og sjølv om dette inkluderar sjøgåande...
Kunngjering landstraum

Kunngjering landstraum

Kunngjering landstraum No er bygging av landstraumsanlegg til Florø hamn lyst ut på Doffin. Rambøll er engasjert som rådgjevar og byggherreombod, og no har dei utarbeida eit godt anbodsgrunnlag som ligg til grunn for utlysinga....
Marsbrevet

Marsbrevet

Marsbrevet Her er årets første utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å ta kontakt på hamn@kinn.kommune.no.   Covid-19Dette...
Gjesteservicehuset er mellombels stengt

Gjesteservicehuset er mellombels stengt

Gjesteservicehuset er mellombels stengt I samråd med kommunelege vert servicehuset, inkl. det offentlege toalettet stengt inntil vidare på bakgrunn av den pågåande covid-19 situasjonen. Samtidig vert dagspris redusert frå kr 250 til kr 170 for gjestebrygga. Dette...
Florø hamn bidreg til dugnaden ved å kutte varevederlaget

Florø hamn bidreg til dugnaden ved å kutte varevederlaget

Florø hamn bidreg til dugnaden ved å kutte varevederlaget På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen har styret i Florø hamn KF i dag, 16 mars, vedtatt å kutte varevederlaget frå 16 mars til 30 april.   Det var på oppfordring frå North Sea Container Line at...