Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamne- og farvasslov var sentrale tema når brukarane, hamnestyret og dei tilsette var samla til brukarmøte på Victoria hotell. Når det gjeldt førstnemnde er dette satt på vent til 2021, mens den nye hamne- og farvasslova vert venta å tre i...
Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

No inviterer Flora hamn KF til nytt brukarmøte. Tid og stad er 14. juni kl 10.00 på Comfort Hotel Victoria (Victoria hotell) i Florø.Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året....
Junibrevet 2019

Junibrevet 2019

Junibrevet 2019 av Linda Mortensen Midtbø Dette er tredje utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort staus om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller...
Oppdatering rundt arbeidet med hamneplanen

Oppdatering rundt arbeidet med hamneplanen

Hamneplanen var på høyring til midten av april. Mange gode innspel kom inn, og særskilt lokasjon av godsterminal har engasjert. Då dette er ei så viktig avgjersle både for næringslivet, hamna og byen, ønskjer hamnestyret å gå grundigare igjennom faktagrunnlaget,...
No kan du lese årsmeldingane for 2018

No kan du lese årsmeldingane for 2018

No kan du lese årsmeldingane for 2018 av Linda Mortensen Midtbø I årsmeldingane for Flora hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva dei jobba med i 2018 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Flora hamn KF hadde ei omsetning på...