Rehabilitering av kai D/hurtigrutekaia, Fugleskjærkaia

Rehabilitering av kai D/hurtigrutekaia, Fugleskjærkaia

Rehabilitering av kai D/hurtigrutekaia, Fugleskjærkaia ​ Kai D på Fugleskjærkaia har fram til no (29 jan 2020) lagt ute i KGV/Doffin for rehabilitering med katodisk beskyttelse. Som fylgje av at det under synfaringa i førre veke vart avdekka meir skader på dekke,...
Kollektivterminal og godshamnlokasjon engasjerte på brukarmøtet

Kollektivterminal og godshamnlokasjon engasjerte på brukarmøtet

Måndag 09.12.19 hadde Flora hamn KF siste av årets to brukarmøter. Bygging av kollektivterminal og lokasjon av framtidig godshamn er dei to største sakene Flora hamn KF jobbar med for øyeblikket, og desse skapte gode diskusjonar. Ellers hadde driftsleiar Ørjan...
Flora hamn inviterer til brukarmøte 09. desember

Flora hamn inviterer til brukarmøte 09. desember

Flora hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 09 desember kl 10 på Quality Hotel Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle. I...
Desemberbrevet 2019

Desemberbrevet 2019

Desemberbrevet 2019 av Linda Mortensen Midtbø Her er årets siste utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. 09 desember arrangerer Flora hamn KF brukarmøte, og nyhetsbreva er meint å vere eit supplement til desse. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane...
Septemberbrevet 2019

Septemberbrevet 2019

Dette er fjerde utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort status om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å gje oss...