Flora hamn inviterer til brukarmøte 09. desember

Flora hamn inviterer til brukarmøte 09. desember

Flora hamn KF inviterer til nytt brukarmøte. Møtet vil vere 09 desember kl 10 på Quality Hotel Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle. I...
Desemberbrevet 2019

Desemberbrevet 2019

Desemberbrevet 2019 av Linda Mortensen Midtbø Her er årets siste utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. 09 desember arrangerer Flora hamn KF brukarmøte, og nyhetsbreva er meint å vere eit supplement til desse. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane...
Septemberbrevet 2019

Septemberbrevet 2019

Dette er fjerde utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort status om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil variere, men om det er noko brukarane saknar eller vil vite meir om, er det berre å gje oss...
Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamnelov var sentrale tema på brukarmøtet

Hamneorganisering og ny hamne- og farvasslov var sentrale tema når brukarane, hamnestyret og dei tilsette var samla til brukarmøte på Victoria hotell. Når det gjeldt førstnemnde er dette satt på vent til 2021, mens den nye hamne- og farvasslova vert venta å tre i...
Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

Flora hamn inviterer til brukarmøte 14. juni

No inviterer Flora hamn KF til nytt brukarmøte. Tid og stad er 14. juni kl 10.00 på Comfort Hotel Victoria (Victoria hotell) i Florø.Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året....