Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesteservicehuset er opna opp att Gjesterservicehuset er no opna opp att og er klar for besøkande.   For å sikre gode nok smitteverntiltak knytt til covid-19 må vi avgrense åpningstidende på sanitæranlegget. Toalett og dusj vil difor kun vere åpent frå kl 08 til...
Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna

Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi elektrifiserer hamna Florø hamn KF og Sogn og Fjordane Energi (SFE) har signert ein intensjonsavtale om elektrifisering av Florø hamn. Sjøfarten står for 67% av klimagassutsleppa i Florø, og sjølv om dette inkluderar sjøgåande...
Kunngjering landstraum

Kunngjering landstraum

Kunngjering landstraum No er bygging av landstraumsanlegg til Florø hamn lyst ut på Doffin. Rambøll er engasjert som rådgjevar og byggherreombod, og no har dei utarbeida eit godt anbodsgrunnlag som ligg til grunn for utlysinga....