Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan

Oppdatering av framdriftsplan Oppdatering av framdriftsplan Førebels framdriftsplan for utlysing av byggeprosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia var i løpet av februar 2020. Det har vert behov for naudsynte avklaringar med diverse aktørar,...
Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse

Framdriftsplan anbodskonkurranse På brukarmøte desember 2019 var det annonsert at iht førebels framdriftsplan for prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia at anbodet skulle lysast ut innan slutten av januar 2020. Grunna diverse forseinkingar har det...
Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret

Vedtak frå hamnestyret Hamnestyre har vedtekne endringar i prosjekt kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. For å sikre realisering av prosjektet kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia har Hamnestyret i Flora Hamn KF vedteke å redusere størrelsen...
Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Oppdatering byggeprosjekt på Fugleskjærkaia

Ny utlysning av konkurranse    Slik som annonsert på brukarmøtet 09.12.2019 arbeider Flora Hamn KF mot utlysing av Kollektivterminal og kontorbygg på Fugleskjærkaia. Førebels framdriftsplan er utlysning innan slutten av januar 2020. Atterhald om endring. Det vil...
Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia.

Oppmerkings arbeidet er ferdig og nye skilt er kommen på plass.   Flora Hamn KF i samarbeid med Florø parkering har arbeida mot eit tryggare trafikkmønster på Fugleskjærkaia. Dette for å unngå feilparkeringar og situasjonar som ikkje er heldige med tanke på...