Aktuelt

Flora Hamn KF frå aust

Gjesteservicehuset er opna opp att

Gjesterservicehuset er no opna opp att og er klar for besøkande.   For å sikre gode nok smitteverntiltak knytt til covid-19 må vi avgrense åpningstidende på sanitæranlegget. Toalett og dusj vil difor kun vere åpent frå kl 08 til 11 kvar dag. Vaskesmaskin og...

Kunngjering landstraum

Kunngjering landstraum No er bygging av landstraumsanlegg til Florø hamn lyst ut på Doffin. Rambøll er engasjert som rådgjevar og byggherreombod, og no har dei utarbeida eit godt anbodsgrunnlag som...

les mer