Kontakt

Florø Hamn

Vårt Team

Flora hamn FK

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ


Linda Mortensen Midtbø

Hamnesjef

T: 909 62 284
Send epost

Jostein Lange Bergset

Driftsleiar og PSO

T: 949 72 728
Send epost

Kjell Hafstad

Adm./øk.medarbeider

Tlf.: 577 56 740
Mob.: 913 07 481
Send epost

Tore Hovden

Senior hamneinspektør

Mob.: 905 66 211
Send epost

Jan Edvin Aspenes

Hamneinspektør

Mob.: 916 03 251
Send epost

Flora Hamn KF

Flora Hamn KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ