ISPS

Kva er ISPS

ISPS Code – International Ship and Port Facility Security Code. Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip og hamneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon(IMO) 12. desember 2002, og gjeld for hamneanlegg som betjener følgande skip i internasjonal fart:

a) Passasjerskip, herunder hurtiggåande passasjerskip,
b) lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller meir, og
c) flyttbare boreinnretningar som forflyttast ved hjelp av eige framdriftsmaskineri.

Alle skip som har eit internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) vert rekna for å vere til einkvar tid å vere i internasjonal fart.