Sakshandsaming

Vakt 24t : 91 31 80 00

Alden hamneområde har vedteke anløpsavgift og føreskrifter om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvann.

 

Last ned og les forskrifter og gebyr:

Avgiftsregulativet for Alden Hamneområde 2015

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift

Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om hamner og farvann

Sakshandsaminggebyr 2015

Meny Alden Hamneområde

Kart Alden Hamneområde

kart