Skipsavfall frå skip og fritidsbåtar

Vakt 24t : 91 31 80 00

I hennhold til Forskrift 2004-06-01 nr 931 om begrensing av forurensing har Flora Hamn KF etablert mottaksordning for avfall og lasterester frå farty.

Alle farty skal levere avfallet til Flora Hamn KF med mindre dei har ein akseptabel lagringskapasitet som gjev grunnlag for levering i neste hamn.

Felles avfallsplan for hamner i sjøområda til Flora Kommune er delt opp i to delar.
Link til avfallsplan for hamner i Flora Kommune:


Avfallsplanen omhandler følgjande hamner: 
 • Fugleskjærskaia
 • Gunhildvågen hamneterminal
 • Torgkaia (Amtskaia)
 • Flytebrygge ved Amfi
 • Kringleskjæret
 • Kaier i øyane (Svanøy, Veiesund, Askrova, Rognaldsvågen, Skorpa, Fanøy, Barekstad, Villevika og Nekkøy).
 • Gjestebrygga i Florø
 • Kanalen Båthavn
 • Furuholmen Båthavn
 • Breivika Båthavn
 • Bryggelaget Gunhildvågen Sør
 • Gunhildvågen Flytebryggelag Nord


Flora Kommune v/ Flora Hamn KF plikter ihht forskrift å leegge til rette for ein avviksrapportering

Fyll ut: avviksskjema for påstand om utilstrekkelige mottaksforhold ved alle hamner i Flora Kommune sitt sjøområde, også hamner som ikkje er nemnt over og i avfallsplanen.

Send dette til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Skjemaet vert journalført i avvikssystemet til Flora Hamn KF og tatt vidare til hamneansvarlig for den aktuelle hamna.
Hamneansvarlig skal innan 3 veker gje ein tilbakemelding om korleis avviket vil bli løyst. Også daglig leder har plikt til å informere kunden om alle fordelene ved samarbeid med vårt selskap. Mange av våre kunder er ivrige gamblere. For dem har vi utarbeidet spesielle bonuser. Østerriksk plass atlas casino win online atlas-conferences.com. Registrering er gratis, ukentlig Jackpot, full anonymitet spesielt for selskapets kunder Flora Hamn KF. Dersom avfallsbesitter ikkje er fornøgd med tilbakemeldinga kan denne påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Informasjon om meldeplikt
§ 20-7. Meldeplikt
Skipsføreren på alle skip som er underveis til en havn innenfor EØS-området, unntatt rutegående skip og
fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer, skal gi melding om levering av avfall og lasterester i havnen til
havneansvarlig eller den han utpeker
a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavnen er kjent,
b) så snart anløpshavnen er kjent, dersom denne opplysningen først er tilgjengelig mindre enn 24 timer
innen anløp, eller
c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn 24 timer.
Melding skal gis i henhold til bestemmelsene i vedlegg II til dette kapitlet, og opplysningene skal
oppbevares om bord i det minste til neste anløpshavn, og skal kunne forevises Sjøfartsdirektoratet. Skip med
hyppige anløp innenfor 24 timer og skip som anløper havner hvor det ikke betales kaiavgift, skal gi melding til
den havnen hvor avfall skal leveres. Dersom skipets neste anløpshavn befinner seg utenfor de nordiske
landene, skal utfylt melding foreligge på engelsk.