Avgiftsregulativ

Vakt 24t : 91 31 80 00

AVGIFTSREGULATIV Alden Hamneområde 2017:
Gjeldande frå 01.01.2017 til 31.12.2017
Avgiftene blir kravde innanfor området, i samsvar med lov om havner og farvann § 9. Avgiftene er like innanfor området der kommunen har planmynde etter plan- og bygningsloven.
Avgifta skal godkjennast av bystyra/kommunestyra kvart år. Størrelsen på tariffer godkjent av bystyret, noen ganger kommer slike summer, som er sammenlignbare , kan gevinster casino.

ANLØPSAVGIFT
Lov om hamner og farvatn § 25
Med dei unntak som er nemnd i avgiftsregulativet, skal alle farty som anløper hamneområdet betale anløpsavgift etter følgjande satsar, per anløp:
Kr 0,42 / Brutto tonn
Minsteavgift er kr 200

Avgiftsregulativet 2017
Avgiftsregulativet 2016

Avgiftsregulativet 2015

KAIVEDERLAG


Vederlag Flora Hamn 2017
Vederlag Flora Hamn 2016

Vederlag Flora Hamn 2015Last ned og les andre forskrifter og gebyr:

 Forskrift om kommunens berekning og innkreving av anløpsavgift

 Forskrift om gebyrregulativ for sakshandsaming av søknad om tillatelse etter lov om hamner og farvann

Sakshandsaminggebyr 2017
Sakshandsaminggebyr 2016 
Sakshandsaminggebyr 2015