Skipstrafikk

Vakt 24t : 91 31 80 00

Automatisk Identifikasjons System - AIS AIS (Automatic Identification System) er et automatisk identifikasjonssystem for skip.
AIS er innført internasjonalt for å øke sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.