Mange ballar i lufta for Flora Hamn

Mange ballar i lufta for Flora Hamn

Men fleire er og nærare mål. På brukarmøtet til Flora Hamn som vart halde 20. desember blei det meldt om at nye fiskerikaia på Hesteneset har fått vegtilkomst og dermed kan takast i bruk, ny skysstasjon på Fugleskjærskaia rykkjer stadig nærare, ny arbeidsbåt er ute på...
Brukarmøte i Flora Hamn KF 02.06.17

Brukarmøte i Flora Hamn KF 02.06.17

Godt oppmøte på vårens brukarmøte ga mange gode innspel og diskusjonar. Vårens brukarmøte i hamna vart holdt 02 juni. Den nye hamnesjefen fekk både introdusert seg sjølv og fekk ein presentasjon av brukarane i hamna. Ny skysstasjon Hamnesjefen informert vidare om...
Mange tema på haustens brukarmøte

Mange tema på haustens brukarmøte

Den nye fiskerikaia i Florø kan vere klar i februar. Kaia i Eikefjord må vere klar til bruk når riksvegen på ny blir stengd. Dette var noko av det som kom fram på brukarmøtet som Flora Hamn KF arrangerte 28. november. NY FISKERIKAI. Den nye fiskerikaia i Hesteneset...
Leiterigg til havs att etter to månader i Florø

Leiterigg til havs att etter to månader i Florø

Boreriggen «Bideford Dolphin» forlét 13. september Florø med kurs for Statfjord-feltet. Riggen har lege ved Westcon sitt verftsanlegg i Florø sidan førstninga av juli og fått utført vedlikehald. Dette er den første oljeriggen som har komme til kai i Florø på nær...