ANDREA ER DEN NYE PROSJEKTLEIAREN I FLORA HAMN KF

ANDREA ER DEN NYE PROSJEKTLEIAREN I FLORA HAMN KF

Gyda Folkedal har hatt permisjon frå si faste stilling for å jobbe som prosjektleiar i Flora hamn KF i eitt år. No skal ho tilbake, og i samband med dette har Flora hamn KF tilsett Andrea Camilla Bjørkaas Hall som ny prosjektleiar. Ho startar i stillinga 03.12.18....
Hamneverksemd skapar store ringverknadar for Florø

Hamneverksemd skapar store ringverknadar for Florø

Flora hamn KF har våren og sommaren 2018 fått gjennomført ei ringverknadsanalyse som både tek for seg ringverknadane av den offentlege hamnedrifta til Flora hamn KF og dei totale ringverknadane av hamneverksemd (privat og offentleg) i Florø frå Gunhildvågen til...
Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

OPPDATERING 22.08.: arbeidet er noko forseinka grunna problem med ein borerigg. Arbeidet vil fortsette nokre dagar utover i veke 35. Kystverket melder om at det i samband med utbetring av leia på strekninga Florø-Stad vert utført grunnundersøkingar i hovudleia mellom...
Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Landstrøm, hamnebåt, hamneplan, kollektivterminal, hamne- og farvasslov, adgangskontroll, Hurtigruten, kommunesamanslåing. Tema på årets første brukarmøte sprikar tilsynelatande i mange retningar men fellesnemnaren er utvilsomt: det meste er i utvikling og endring!...