Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

OPPDATERING 22.08.: arbeidet er noko forseinka grunna problem med ein borerigg. Arbeidet vil fortsette nokre dagar utover i veke 35. Kystverket melder om at det i samband med utbetring av leia på strekninga Florø-Stad vert utført grunnundersøkingar i hovudleia mellom...
Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Landstrøm, hamnebåt, hamneplan, kollektivterminal, hamne- og farvasslov, adgangskontroll, Hurtigruten, kommunesamanslåing. Tema på årets første brukarmøte sprikar tilsynelatande i mange retningar men fellesnemnaren er utvilsomt: det meste er i utvikling og endring!...
Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Nekkøyosen ligg rett vest av Florø. Kystverket er ansvarlege for arbeidet.   Delen som skal utdjupast er Haneholmstaren, 8,8 m grunnen NØ av Nekkøyosen lykt. Det skal utdjupast til 14 m djupne. Området og arbeidet vert midlertidig merka med aust kardinalstake...
Flora hamn inviterer til brukarmøte 11. juni

Flora hamn inviterer til brukarmøte 11. juni

No inviterer hamnesjefen og styret for Flora hamn til nytt brukarmøte. Tid og stad er 11. juni kl 09.00-12.00 på Quality Hotel i Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i...
No startar arbeidet med ny hamneplan:  – Vi ønskjer innspel frå deg

No startar arbeidet med ny hamneplan: – Vi ønskjer innspel frå deg

– Vi ønskjer innspel frå deg Den klare oppmodinga kjem frå hamnesjef Linda Mortensen Midtbø og styreleiar Vidar Grønnevik i Flora hamn KF. – Den føregåande hamneplanen vart utarbeida i 2006 så den er definitivt moden for fornying no, påpeikar dei begge. Dei...