Flora hamn inviterer til brukarmøte 10. desember

Flora hamn inviterer til brukarmøte 10. desember

No inviterer hamnesjefen og styret for Flora hamn til nytt brukarmøte. Tid og stad er 10. desember kl 10.00-12.00 på Quality Hotel i Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i...
Desemberbrevet 2018

Desemberbrevet 2018

DESEMBERBREVET 2018 I samband med brukarmøtet 10 desember lanserer Flora hamn KF kvartalsvise nyhetsbrev. Det vert desemberbrevet (i samband med brukarmøte), marsbrevet, junibrevet (i samband med brukarmøte) og septemberbrevet. Målet er å gje ein kort staus om noko av...
ANDREA ER DEN NYE PROSJEKTLEIAREN I FLORA HAMN KF

ANDREA ER DEN NYE PROSJEKTLEIAREN I FLORA HAMN KF

Gyda Folkedal har hatt permisjon frå si faste stilling for å jobbe som prosjektleiar i Flora hamn KF i eitt år. No skal ho tilbake, og i samband med dette har Flora hamn KF tilsett Andrea Camilla Bjørkaas Hall som ny prosjektleiar. Ho startar i stillinga 03.12.18....
Hamneverksemd skapar store ringverknadar for Florø

Hamneverksemd skapar store ringverknadar for Florø

Flora hamn KF har våren og sommaren 2018 fått gjennomført ei ringverknadsanalyse som både tek for seg ringverknadane av den offentlege hamnedrifta til Flora hamn KF og dei totale ringverknadane av hamneverksemd (privat og offentleg) i Florø frå Gunhildvågen til...