Flora hamn inviterer til brukarmøte 11. juni

Flora hamn inviterer til brukarmøte 11. juni

No inviterer hamnesjefen og styret for Flora hamn til nytt brukarmøte. Tid og stad er 11. juni kl 09.00-12.00 på Quality Hotel i Florø. Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i...
No startar arbeidet med ny hamneplan:  – Vi ønskjer innspel frå deg

No startar arbeidet med ny hamneplan: – Vi ønskjer innspel frå deg

– Vi ønskjer innspel frå deg Den klare oppmodinga kjem frå hamnesjef Linda Mortensen Midtbø og styreleiar Vidar Grønnevik i Flora hamn KF. – Den føregåande hamneplanen vart utarbeida i 2006 så den er definitivt moden for fornying no, påpeikar dei begge. Dei...
No kan du lese årsmeldingane for 2017

No kan du lese årsmeldingane for 2017

I årsmeldingane for Flora hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva dei jobba med i 2017 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Flora hamn KF hadde ei omsetning på kr 12 044 249,- og netto driftsresultat var på kr 2 405 165,-....
Mange ballar i lufta for Flora Hamn

Mange ballar i lufta for Flora Hamn

Men fleire er og nærare mål. På brukarmøtet til Flora Hamn som vart halde 20. desember blei det meldt om at nye fiskerikaia på Hesteneset har fått vegtilkomst og dermed kan takast i bruk, ny skysstasjon på Fugleskjærskaia rykkjer stadig nærare, ny arbeidsbåt er ute på...
Brukarmøte i Flora Hamn KF 02.06.17

Brukarmøte i Flora Hamn KF 02.06.17

Godt oppmøte på vårens brukarmøte ga mange gode innspel og diskusjonar. Vårens brukarmøte i hamna vart holdt 02 juni. Den nye hamnesjefen fekk både introdusert seg sjølv og fekk ein presentasjon av brukarane i hamna. Ny skysstasjon Hamnesjefen informert vidare om...