Ledig stilling som prosjektleiar

Ledig stilling som prosjektleiar

Flora hamn KF har til ei kvar tid fleire utviklingsprosjekt knytt til hamneområda i arbeid. No skal det byggast ny kollektivterminal og nytt kontorbygg på Fugleskjærskaia i Florø, der Flora hamn KF er byggherre. Prosjektleiarstillinga er eit engasjement og noverande...
Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

OPPDATERING 22.08.: arbeidet er noko forseinka grunna problem med ein borerigg. Arbeidet vil fortsette nokre dagar utover i veke 35. Kystverket melder om at det i samband med utbetring av leia på strekninga Florø-Stad vert utført grunnundersøkingar i hovudleia mellom...
Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Utviklingstema i kø på brukarmøtet 11. juni

Landstrøm, hamnebåt, hamneplan, kollektivterminal, hamne- og farvasslov, adgangskontroll, Hurtigruten, kommunesamanslåing. Tema på årets første brukarmøte sprikar tilsynelatande i mange retningar men fellesnemnaren er utvilsomt: det meste er i utvikling og endring!...
Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

Nekkøyosen ligg rett vest av Florø. Kystverket er ansvarlege for arbeidet.   Delen som skal utdjupast er Haneholmstaren, 8,8 m grunnen NØ av Nekkøyosen lykt. Det skal utdjupast til 14 m djupne. Området og arbeidet vert midlertidig merka med aust kardinalstake...