Sakshandsaming

Alden hamneområde har vedteke anløpsavgift og føreskrifter om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvann.

Last ned og les forskrifter og gebyr:

Flora Hamn KF

Flora Hamn KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ