Alden hamneområde

Samarbeid for å styrke tryggleiken på sjøen

Alden hamneområde er eit samarbeidsprosjektmellom kyst- og fjordkommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord; Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad og Naustdal.

Kart

Alden Hamneoråde

Sunnfjord Hamn

Brosjyre

Arbeidet er organisert som eit eit § 27 samarbeid, som skal sikre at kommunane får oppfylt sine krav, samstundes som ein får utnytta stordriftsfordelane og spisskompetansen som finnast.

Samarbeidet vil sikre beredskapen og trygge farvatna i dei medverkande kommunane.

Det nye felles hamnerådet for kommunane Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad og Naustdal har ansvar for eit viktig og krevjande arbeid. Kommunane har gjennom lovendring fått ansvaret for tryggleiken i eige farvatn, og desse utfordringane skal vi løyse i fellesskap.

Kommunane går saman og nyttar seg av kunnskapane og erfaringane som Flora Hamn KF allereie har. Dette er eit såkalla § 27 samarbeid, der Flora Hamn KF er sekretariat og ansvarleg for den operative drifta.

Flora Hamn sit på kompetansen, og eit råd samansett av representantar frå alle kommunane vil sikre ei god felles løysing.

Flora Hamn KF

Flora Hamn KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaia
P.O.Box 17
N-6901 FLORØ