Aktuelt

Flytebrygge ved gamle fisketorg

No kan du lese årsmeldingane for 2018

I årsmeldingane for Flora hamn KF og Alden hamneområde er det oppsummert kva dei jobba med i 2018 og du finn nøkkeltal på passasjerar, gods, anløp, kaibesøk og økonomi. Flora hamn KF hadde ei omsetning på kr 13 060 088,- og netto driftsresultat var på kr 2 430...

Marsbrevet 2019

MARSBREVET 2019 Her kjem utgåve nummer to av vårt kvartalsvise nyhetsbrev. Målet er å gje ein kort staus om noko av det som skjer i hamna, som eit supplement til brukarmøtene våre. Innhaldet vil...

les mer