Aktuelt

Grunnundersøkingar i hovudlei mellom Florø og Stad

Kystverket melder om at det i samband med utbetring av leia på strekninga Florø-Stad vert utført grunnundersøkingar i hovudleia mellom Florø og Sildefjorden i perioden 13. til 26. august 2018. Det dreiar seg om Mortingbåen, Tekneskjerflua, Drågaskjær, Hornellsflua,...