Velkomen til Flora hamn

Vakt 24t : 913 18 000

Velkommen til

Flora hamn

Vakt 24t : 913 18 000

Ventehamn – Mannskapsskifte – Service – Tenester

Flora Hamn i Florø er eit knutepunkt for sjøtransport, midt mellom Bergen og Ålesund.

Alden hamneområde er eit samarbeidsprosjekt

mellom kyst- og fjordkommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord; Askvoll, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Hyllestad og Naustdal.

 

– AKTUELT –

Mange ballar i lufta for Flora Hamn

Men fleire er og nærare mål. På brukarmøtet til Flora Hamn som vart halde 20. desember blei det meldt om at nye fiskerikaia på Hesteneset har fått vegtilkomst og dermed kan takast i bruk, ny skysstasjon på Fugleskjærskaia rykkjer stadig nærare, ny arbeidsbåt er ute på anbod, og nytt fjernstyrt tilgangs- og overvakingssystem for ISPS-kaiane med tilgang døgnet rundt heile året kjem i drift på nyåret.